Manažérsky informačný systém

Manažérsky  informačný  systém  predstavuje  súbor  špecializovaných  zdrojov  informácií  a nástrojov  na  ich  prezentáciu,  analýzu  a modelovanie.  Pomáha  pri  transformácii  dát  na informácie  tak,  aby  ich  pracovníci  so  svojimi skúsenosťami mohli využiť ako znalosti.

SENTIO má  bohaté  skúsenosti  s  implementáciou komplexných  manažérskych  informačných systémov 

Sme pripravení poskytnúť Vám služby : 

·  Manažérske informačné systémy 

·  Dátové sklady 

·  OLAP 

·  Reporting 

·  Balanced Scorecard 

·  Poradenstvo 

·  Školenia 

SENTIO má skúsenosti s implementáciou MISu v mnohých oblastiach podnikania : 

·  Obchodné spoločnosti 

·  Výrobné firmy 

·  Distribúcia tovaru a služieb

 

Ak Vás naša ponuka zaujala - viac sa dozviete v našom informačnom letáku

Vytlačiť E-mail