OLAP

 V  každej  organizácii  vzniká  stále  viac potreba  integrovať  dáta  do  jediného  zdroja  - dátového  skladu. Navyše  organizácie hľadajú  jeden softwarový  prostriedok,  ktorý  slúži  ako celopodnikové  informačné  riešenie,  t.j.  software, ktorý  má  nielen  informačnú  databázu  so schopnosťou  ukladať  dáta,  ale  ktorý  súčasne umožňuje  analyzovať  činnosť  organizácie  a poskytovať  informácie pre  riadiacich pracovníkov  - od  plánovania  projektov  cez  OLAP  (on-line analytical  processing  -  analytické  spracovanie  v reálnom  čase),  až  po  informačné  systémy vrcholového manažmentu. Vytvára  sa  tak  jednotné prostredie  pre  skupinu  úloh,  ktoré  sa  tiež  označujú pojmami  Business  Intelligence  a  Knowledge Management. 

SENTIO má dlhodobé skúsenosti s implementáciou OLAP riešení u svojich zákazníkov - obráťte sa na nás a my Vám pomôžeme vybudovať Váš vlastný dátový sklad a OLAP.

Ak sa chcete o technológii OLAP dozvedieť viac - pozrite si náš informačný leták

Pre záujemcov o OpenSource technológie sme pripravili možnosť vybudovať si vlastný manažérsky informačný systém na OpenSource platforme - viac informácií nájdete tu.

 

Vytlačiť E-mail