Manažérske poradenstvo

Človek musí poznať cieľ skôr ako trasu inak by jeho cesta neviedla k cieľu, alebo len náhodou. Ak je dôležité pre úspech jednotlivca, aby poznal cieľ svojho snaženia, o to viac je  potrebné aby ciele boli definované vo firemnom prostredí. Jedine tým je možné zosúladiť činnosť jednotlivcov a ich smerovanie k dosiahnutiu stanovených cieľov – stratégie firmy. 

Spoločne s Vami sformulujeme ciele a nájdeme vhodnú stratégiu na jej dosiahnutie. Naučíme Vás používať potrebné manažérske techniky umožňujúce rýchlo a efektívne realizovať stratégie. 

SENTIO Vám môže pomôcť v oblastiach

- Webová prezentácia spoločnosti

- Firemná stratégia 

- Procesné riadenie 

- Informačný audit 

- Manažérske systémy 

- Balanced Scorecard

- KPI 

- Príprava IT pracovníkov

 

Ak Vás naša ponuka zaujala - viac informácií nájdete v informačnom letáku

Zároveň sme pre Vás pripravili Ponuku na konzultačnú činnosť pri príprave organizácie na implementáciu požiadaviek Európskej harmonizovanej normy manažérstva kvality  STN EN ISO 9001 : 2000 - viac informácií nájdete v informačnom letáku

Vytlačiť E-mail