Spoločnosť  SENTIO vznikla na jar roku 2006 spojením skúseností a  obchodných aktivít jej zakladteľov. Korene dnešnej spoločnosti siahajú až do roku 1996, kedy vznikla na Slovensku progresívna technológia pre spracovanie manažérskych informácií - EasyOLAP.  V kmeňovej zostave troch pracovníkov a v rozšírenej zostave s partnermi  sa už viac ako 10 rokov venujeme implementácii technológií na podporu rozhodovania a riadenia. Dnes sú tieto technológie známe aj ako Business Intelligence. 

V súčasnosti pracujeme na projektoch, ktoré využívajú web technológie, vytvárame webové sídla pre rôzne projekty a spoločnosti a venujeme sa aj dodávke informačných systémov programovaných presne podľa požiadaviek klientov.

Našim cieľom je ponúkať klientom komplexné a zároveň modulárne riešenia a najmä dlhodobé partnerstvo. Preto okrem projektov v oblasti manažérskych informačných systémov (MIS) ponúkame súvisiacu oblasť poradenstva a veľkú pozornosť venujeme aj vzdelávaniu. Sme presvedčení, že iba komplexné služby prinesú našim klientom dlhodobú konkurenčnú výhodu.   

Konkurenčnou výhodou firmy SENTIO je komplexnosť a kvalita poskytovaných služieb, znalosť najnovších trendov a know-how, flexibilita a schopnosť inovácie. O výsledkoch našej práce a našich možnostiach vypovedajú referencie o realizovaných projektoch. 

Informačný leták

Vytlačiť E-mail